محصولاتتصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه آب صنعتی
تصفیه آب صنعتی: ازبین بردن شوری آب چاه ها، کاربرد دستگاه تصفیه آب صنعتی می باشد.

سیستم اسمز معکوس در تصفیه آب صنعتی

سیستم اسمز معکوس در تصفیه آب صنعتی
سیستم اسمز معکوس درتصفیه آب صنعتی برای دسترسی به آبهای سبک خیلی مفید است

آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت
حذف رسوب از روی ممبران با آنتی اسکالانت مرغوب

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی
برای تصفیه آب با ظرفیت پایین میتوان از دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی استفاده کرد

آب شیرین کن صنعتی

آب شیرین کن صنعتی
آب شیرین کن صنعتی و تصفیه آب صنعتی دستگاه آب شیرین کن صنعتی

آب شیرین کن دریایی

آب شیرین کن دریایی
تصفیه کامل آب دریا توسط آب شیرین کن دریایی اسمز معکوس

موادشیمیایی تصفیه آب

موادشیمیایی تصفیه آب
تامین کننده کلیه تجهیزات و مواد شیمیایی تصفیه آب