محصولاتسختی گیرسختی گیر مغناطیسی

سختی گیر مغناطیسی

10,646تعداد نمایش :
ویژگی های سختی گیرمغناطیسی عبارت اند از:
 
 - سختی گیر مغناطیسی مانع به وجود امدن رسوب در دستگاه ها و تجهیزات می شود . -
سختی گیر مغناطیسی با جلوگیری و دفع رسوبات از قبل شکل گرفته بر روی دیواره لوله ها مانع از آسیب رساندن ان به دستگاه و تجهیزات می شود
سختی گیر مغناطیسی -با افزایش انتقال حرارت به مبدلها باعث جلوگیری از هدر رفت انرژی می شود .
 - اگر خوردگی لوله کم شود نتیجتا  طول عمرلوله هاوتجهیزات بالا می رود که این یکی دیگر از کار های دستگاه سختی گیر مغناطیسی است.
  -با بالا رفتن حلالیت آبی که تحت تاثیر سختی گیر مغناطیسی است  . ،مواد شوینده مانند صابون و شامپو بهترکف می کنند
-با بکارگیری  از سختی گیر مغناطیسی احتیاج ما به سختی گیرهای شیمیایی ، تبادل یونی واسیدشویی از بین خواهد رفت.  
- سختی گیر مغناطیسی موجب تغییرات فیزیکی در آب می شود.
علاوه بر سازگاری بامحيط زيست برخلاف سختي گيرهاي شيميايي وتبادل يوني که باعث افت کیفیت آب می شود مرغوبیت آب  راهمچنان خوب و مطلوب حفظ می کند
-نصب  سختی گیر مغناطیسی سهل و ممکن وقابل تعبیه بر روی هر نوع لوله می باشد


  
 

به دلیل گذر آب از درون لوله و تاسيسات تدریجا رسوبات گوناگونی بر دیواره لوله  و تاسيسات ایجاد می شود که بخش انبوهی ا اين رسوبات ، کلسيم کربنات (CaCo3) است.
کلسيم کربنات ترکيباتي با طرح های گوناگونی  دارد. . يکي از انواع گوناگون کلسيم کربنات ، کلسيت (Calcite) است .کلسيت در دماي کمتر از 30 c به سهولت ایجاد شده و با دوامتر از ديگر نوع کلسيم کربنات است .اين کريستال شاکله هگزاگونال (Hexagonal) داراست و بر دیواره تاسيسات به همراه آب روسب می کند
کلسيت در طبيعت به شکل گچ ، سنگ اهک ، سنگ مرمر و عقيق موجود است . نوع ديگر رسوب کلسيم کربنات به شکل آراگونيت است ؛ آراگونيت در دماي بیشتر از 30 c به وجود می آید و دوام کمتری به نسبت کلسیت دارد .کريستال ساختار ارتورومبيکی (Orthorombic) دارد که به شکل تلی از کريستال بدون طرح به وجود می آید و رغبتی به رسوبگذاري بر دیواره تاسيسات در تماس با اب از خود نشان نمی دهد .آراگونيت در طبيعت به شکل مرواريد و مرجان موجود است

با اهمیت به مطالب مزبور بخاطر گذر جريان آب با سرعت خطي ممتناسب از حوزه مغناطيسي دستگاه بر پایه اصل القاء الکترومغناطيسي ، جريان القائي نشات گرفته ميدان مغناطيسي بر هسته زائي و کريستاليزاسيون يونهاي Ca و HCo3 اثر گذار بوده و باعث عوض شدن شکل کريستالهاي کلسيم کربنات از نوع کلسيت به آراگونيت مي شود که نتیجتا تلی بي شکل از ميکروکريستالهاي آراگونيت به وجود می آید که در آب به حرکت ( به صورت امولسيون ) در می آید و گرایش به رسوبگذاري بر دیواره تاسيسات در تماس با اب را نداشته و همراه با جريان آب در يک مدار باز از درون دستگاه  گذر می کند و خالی مي شود و در يک حرکت گردشی بسته به وقت drain دستگاه از مدار خارج خواهد شد.