محصولاتتصفیه فاضلاب صنعتیتصفیه فاضلاب به روش بیولوژیکی

تصفیه فاضلاب به روش بیولوژیکی

7,489تعداد نمایش :
روش بیولوژیکی هوازی تصفیه فاضلاب صنعتی

بعضی از  فرآیندهای بیولوژیکی در حضور اکسیژن محلول صورت می گیرد که به آنها فرآیندهای هوازی و به روش هایی که از فرآیندهای هوازی در آنها استفاده می شود، روش های بیولوژیکی هوازی می گویند.لازم به ذکراست که روشهای بیولوژیکی هوازی مانند  روش لجن فعال، لجن فعال به هوادهی گسترده، MBR، SBR و RBC   می باشند.


روش بستر لجن بی هوازی با جریان روبه بالا

این روش  از بااهمیت ترین  روشهای بیولوژیکی و بی هوازی در پروسه  تصفیه فاضلاب صنعتی  می باشد. در این روش راکتور مورد استفاده یک نوع راکتور با جریان رو به بالا است که در آن بستری از دانه هایی که به شکل بیولوژیکی تشکیل یافته اند، نقش پرکننده را دارند. زمانی  که فاضلاب به شکل یکنواخت از کف مخزن وارد می شود، مایع از میان ناحیه هضم، که ناحیه جداسازی جامد و مایع است، عبور می کند.
 جامداتی که در ناحیه ته نشینی جداشده اند به ناحیه بستر فعال برگردانده  می شوند درزمانیکه  مایع به شکل پساب از سرریز خارج می گردد. موادآلی توسط توده زیستی تثبیت می شود و گاز حاصل از تثبیت مواد زاید در محفظه گاز جمع آوری می گردد.


نکات قابل توجه

این روش دارای راندمان 75 الی 85 درصدی می باشدبه همین دلیل در آلودگی های بالا توجیه اقتصادی دارد چراکه با استفاده از  آن می توان بار وارده به واحدهای بعدی مانند واحدهای هوازی را تاحد زیادی و با هزینه ای بسیارکم، کم کرد
 لجنی که دراین روش تولید می گرددخیلی کمتر از روش های هوازی است
 دلیل بی هوازی بودن سیستم و عدم نیاز به هوادهی، مصرف انرژی دراین سیستم خیلی کم است
 بازدهی این روش بستگی به دمای محیط راکتور دارد.


تصفیه فاضلاب به روش UABR

این پروسه به صورت رشد چسبیده یا رشد معلق طبقه بندی می گرددراکتور بافل دار بی هوازی یکی ازانواع سیستم هایی است  که در آنها از مدیا یا بستر به عنوان پایه ای درجهت  استقرار یا رشد میکرواورگانیسم استفاده می شود راکتور بافل دار بی هوازی است. در این راکتور فاضلاب پس از عبور  از بافل ها به خاطر انجام واکنش های بیولوژیکی بی هوازی دارای بار آلودگی کمتری می گردد.
از مزیت های ویژه این فرایند می توان نام برد از 

   این سیستم تولید لجن کمتری می کند
   زمان ماند جامدات بالا می باشد
   یک بخشی برای ته نشینی جامدات ایجاد می شود

تلفیقی بی هوازی - هوازی

فاضلاب صنایع ( منظور صنایعی است که در فرایند های آنها مواد شیمیایی و سمی یافت می شودو یا به هر حالتی  این مواد وارد فاضلاب شوند) را اغلب به دلیل داشتن مواد شیمیایی و سمی نمی شود  به تنهایی با کمک روش های هوازی ( لجن فعال و غیره) عمل تصفیه را انجام داد.بهمین دلیل استفاده از روش بی هوازی به تنهایی نیز نمی تواند کیفیت بالایی از تصفیه را به ما ارائه بدهد و به اصطلاح تصفیه ناقص صورت می گیرد. اما با تلفیق سیستم های بی هوازی و هوازی می توان این فاضلاب ها را به خوبی تصفیه کرد.
دلیل ترکیب  این دو روش این است که باکتری های بی هوازی در برابر مواد سمی و شیمیایی ( البته مقدار مواد سمی و شیمیایی دارای حد مجاز باید باشد) مقاومت بالاتری نسبت به باکتری های هوازی داشته و می توانند مواد شیمیایی و سمی را جدا  کنند. در حالی که باکتری های هوازی در صورت وجود مواد سمی و شیمیایی دچار شوک شده و چنانچه حجم  آنها زیاد باشد و مدت زیادی در معرض آنها قرار گیرند از بین خواهند رفت. پس از اینکه مواد شیمیایی و سمی فاضلاب توسط باکتری های بی هوازی کم شد و یا حذف شد به سیستم های هوازی رفته و تصفیه بیولوژیکی کاملی روی آن انجام گرفته و آمادگی دفع در محیط زیست را دارد


نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری
 
بازخوانی

 

محصولات مرتبط