محصولاتتصفیه فاضلاب صنعتیتصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی

تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی

1,675تعداد نمایش :
پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی (پکیج تصفیه فاضلاب انسانی )

هدف ازاین پکیج ،تصفیه فاضلاب بهداشتی(فاضلاب انسانی ) می باشد.شرکت آتیه انرژی تلاش این پکیج هارا به سه شیوه فلزی،پلی ایلنی و کامپوزیتی طراحی و اجرا می کند.باتوجه به شرایط پروژه و ظرفیت آن ،پکیج ها به یکی از این سه حالت ساخته می شود.معمولا کاربرد پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی(فاضلاب انسانی ) در کارخانجات،کارگاهها،مجتمع های مسکونی یا تجاری ،مراکز تفریحی و اقامتی و ... می باشد . در پروژه های تصفیه فاضلاب بهداشتی عممتا از روش هوازی لجن فعال با هوادهی گسترده استفاده می شودکه دستاورد های علمی خوبی را در پروژه های انجام گرفته در پی داشته است.نوع سیستم و طراحی بخش هوادهی در پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی(تصفیه فاضلاب انسانی ) به گونه ای است که تولید بو مطلقا رفع شده است.