محصولاتتصفیه آب صنعتیاولترافیلتراسیون

اولترافیلتراسیون

4,164تعداد نمایش :
اولترافیلتراسیون فن آوری تصفیه آب  به وسیله ممبرین(ممبران ) است که بر اساس غشا نیمه تراوا جهت جداکردن محلول های حاوی ترکیبات سودمند و مضر به کار گرفته می شود. اختلاف  فشار،  نیروی حرکت محرک  جریان، برای عبور از بین پوسته ی ممبرین است. ساختار ناموزون ممبرین های UF باعث فاصله گرفتن ذرات درشت تر از وزن مولکولی ممبرین و پاینده ماندن آن ها در سطح ممبرین می شود در صورتی که ذرات کوچکتر از بین ساختار ممبرین گذر می کنند. فیلتراسیون، پالایش، جداسازی و تغلیظ محلول هنگامی که کلفتی و تغلیظ مواد باقیمانده بر سطح ممبرین  زیاد می شود به انتها می رسد. ممبرین های (PVDF UF)  ممبرین هایی جدید با بافت تهی برای جداسازی، فیلتراسیون و تغلیظ  مواد هستند. قطر درونی بافت ها تقریباً mm0.8-0.7 و قطر بیرونی آن ها mm1.3-1.1 است. ممقدار وزن متمایز کننده مولکولی از 100000-5000 dalton و بافت های ممبرین مستور شده به وسیله پوشش رزینی اپوکسی مستور (pack) می شود


در ممبرانهای  اولترافیلتراسیون، اضافه بر اندازه مولکول ها، جاذبه های  بین اجزاء و پوسته در پروسه موثر است. فاصله فشار اسمزی در طرفین پوسته با اهمیت به گذر نمک ها و یون ها از غشا خیلی زیاد نیست و بر این اساس فشار مکفی برای به ثمر نشاندن اولترافیلتراسیون در حدود 2 تا 7 بار است که نسبت به فشار اعمالی در  نانوفیلتراسیون فشار کمتری است. فشار به دست آمده در اولترافیلتراسیون با توجه به اندازه سوراخ های پوسته فراوان تر از نانوفیلتراسیون و اسمزمعکوس و کمتر از میکروفیلتراسیون می باشد. با نظر به ویژگی های قید شده از این پروسه، می شود در عملیات تصفیه، تغلیظ و جدا سازی بهره جست.
من حیث المجموع کارایی های پوسته اولترافیلتراسیون به شرح ذیل می باشد:
کارایی در آب فوق خالص
 ناب و بی الایش ساختن اولیه آب های صنعتی
 پیش تصفیه آب فوق خالص
 پیش تصفیه برای از بین بردن نمک آب دریا
 پس تصفیه برای آب های فوق خالص
 کاربرد در صنایع محیط زیستی
 تصفیه پساب های صنعتی
 صنایع غذایی و نوشیدنی
 تصفیه آب های معدنی
 ناب سازی و تصفیه آبمیوه
 حذف پروتئین و آنزیم
 صنایع گوناگون
 صنایع لبنیاتی
 صنایع بیولوژیکی و داروسازی (آنزیم ها، آنتی بیوتیک ها )
 صنایع بافندگی
 صنایع شیمیایی
 صنایع کاغذسازی
 صنایع چرم

ویژگی های منحصر به فرد پورسه اولترافیلتراسیون:

مرغوبیت مطلوب محصول فیلتر شده
 حذف باکتری و ویروس
 فشار پایین عملیاتی
 کارایی بالا
 کم شدن احتیاج به مواد شیمیایی
 هزینه عملیاتی پایین
 کاهش گرفتگی و کدری تا NTU 1/ 0
 شستشوی راحت و ...


نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری
 
بازخوانی

 

محصولات مرتبط