محصولاتتصفیه آب صنعتیاولترافیلتراسیون

اولترافیلتراسیون

2,069تعداد نمایش :
اولترافیلتراسیون
  
اولترافیلتراسیون فن آوری تصفیه آب  به وسیله ممبرین(ممبران ) است که بر اساس غشا نیمه تراوا جهت جداکردن محلول های حاوی ترکیبات سودمند و مضر به کار گرفته می شود. اختلاف  فشار،  نیروی حرکت محرک  جریان، برای عبور از بین پوسته ی ممبرین است. ساختار ناموزون ممبرین های UF باعث فاصله گرفتن ذرات درشت تر از وزن مولکولی ممبرین و پاینده ماندن آن ها در سطح ممبرین می شود در صورتی که ذرات کوچکتر از بین ساختار ممبرین گذر می کنند. فیلتراسیون، پالایش، جداسازی و تغلیظ محلول هنگامی که کلفتی و تغلیظ مواد باقیمانده بر سطح ممبرین  زیاد می شود به انتها می رسد. ممبرین های (PVDF UF)  ممبرین هایی جدید با بافت تهی برای جداسازی، فیلتراسیون و تغلیظ  مواد هستند. قطر درونی بافت ها تقریباً mm0.8-0.7 و قطر بیرونی آن ها mm1.3-1.1 است. ممقدار وزن متمایز کننده مولکولی از 100000-5000 dalton و بافت های ممبرین مستور شده به وسیله پوشش رزینی اپوکسی مستور (pack) می شود


در ممبرانهای  اولترافیلتراسیون، اضافه بر اندازه مولکول ها، جاذبه های  بین اجزاء و پوسته در پروسه موثر است. فاصله فشار اسمزی در طرفین پوسته با اهمیت به گذر نمک ها و یون ها از غشا خیلی زیاد نیست و بر این اساس فشار مکفی برای به ثمر نشاندن اولترافیلتراسیون در حدود 2 تا 7 بار است که نسبت به فشار اعمالی در  نانوفیلتراسیون فشار کمتری است. فشار به دست آمده در اولترافیلتراسیون با توجه به اندازه سوراخ های پوسته فراوان تر از نانوفیلتراسیون و اسمزمعکوس و کمتر از میکروفیلتراسیون می باشد. با نظر به ویژگی های قید شده از این پروسه، می شود در عملیات تصفیه، تغلیظ و جدا سازی بهره جست.
 

من حیث المجموع کارایی های پوسته اولترافیلتراسیون به شرح ذیل می باشد

:

 •  کارایی در آب فوق خالص
 •  ناب و بی الایش ساختن اولیه آب های صنعتی
 •  پیش تصفیه آب فوق خالص
 •  پیش تصفیه برای از بین بردن نمک آب دریا
 •  پس تصفیه برای آب های فوق خالص
 •  کاربرد در صنایع محیط زیستی
 •  تصفیه پساب های صنعتی
 •  صنایع غذایی و نوشیدنی
 •  تصفیه آب های معدنی
 •  ناب سازی و تصفیه آبمیوه
 •  حذف پروتئین و آنزیم
 •  صنایع گوناگون
 •  صنایع لبنیاتی
 •  صنایع بیولوژیکی و داروسازی (آنزیم ها، آنتی بیوتیک ها )
 •  صنایع بافندگی
 •  صنایع شیمیایی
 •  صنایع کاغذسازی
 •  صنایع چرم

ویژگی های منحصر به فرد پورسه اولترافیلتراسیون


 
 •  مرغوبیت مطلوب محصول فیلتر شده
 •  حذف باکتری و ویروس
 •  فشار پایین عملیاتی
 •  کارایی بالا
 •  کم شدن احتیاج به مواد شیمیایی
 •  هزینه عملیاتی پایین
 •  کاهش گرفتگی و کدری تا NTU 1/ 0
 •  شستشوی راحت و ...

محصولات مرتبط