اخباراحداث تصفیه خانه های آب و فاضلاب

احداث تصفیه خانه های آب و فاضلاب

1,054تعداد نمایش:
1395/11/16تاریخ:
ریس مرکز نوسازی روش اسفتاده فاضلاب شرکت مهندسی آبفای ایران گفت: با در نظر گرفتن این که اکثر عملکرد شرکتهای آب و فاضلاب خدمت رسانی بوده است، اشاره کرد: پیش روی و از نوع ساختن
داشته هایمان، استفاده و عیب یابی و نگهداری بهتر مدیریت درخواست خدمت رسانی آب و فاضلاب از بیشترین وظایف است.
این فرد مسول در گفت و گوی در رابطه با آخرین شرایط صنعتی آب و فاضلاب د ر ایران گفت:
مقدار جمعیت زیر نظر تاسیسات آبی در بخش های شهر ها 99.2 درصد و در بخش های دیگر 72 درصد است و به علاوه این که این میزان جهت تاسیسات فاضلابی در بخش های شهر 44.35 و در بخش های روستایی 0.36 است.
آقای وکیلی تصفیه خانه های فاضلاب در آمار مورد استفاده شهری را 160 عدد و برای بخش روستایی 35 عدد اهلام کرد و گفت: شهر ها و روستاهایی که از تاسیسات فاضلاب بهره میبرند در شهر ها 286 عدد و در بخش روستایی 42 عدد است که هم اکنون 107 تصفیه خانه در دست ساخت است.
نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری
 
بازخوانی

 

اخبار مرتبط