اخبارمسایل مربوط به نگهداری تصفیه آب صنعتی -قسمت اول

مسایل مربوط به نگهداری تصفیه آب صنعتی -قسمت اول

500تعداد نمایش:
1396/06/14تاریخ:

الف :

درج کردن فشار ورودی و خروجی از فیلتر های میکرونی دستگاه تصفیه آب :  این محاسبه شامل فشار ورودی و خروجی فیلتر ها (شنی ، کربنی، و کارتریج) در مسیر ورودی دستگاه آب شیرین کن صنعتی  است.

متوازن نبودن مابین فشار ورودی و خروجی فیلتر ها از الاعم مقدار گرفتگی فیلتر میکرونی میباشد که این عامل میتواند به عنوان یک علامت برای زمان بک فاش باشد.

 

ب: میزان کلر آزاد داخل اب مرتب چک شود: محاسبه اندازه کلر آزاد یا درشتی کل کلر در آب ورودی دستگاه تصفیه آب صنعتی  الزامی میباشد و نباید به هیچ وجه کلر آزاد داخل آب ورودی موجود باشد.

با قیاس کردن مفدار این شاخص ها کار آمدیه فیلتر های کربن فعال یا عملیات شیمیایی از بین بردن کلر از آب ورودی مورد بر رسی قرار گرفته میشود و اگر مشکلی در کارکرد کربن فعال یا اضافه کردن مواد شیمیایی به سرعت مشکل رفع شود.

 

ج: نوشتن فشار های ورودی و خروجی در فیلترهای میکرونی دستگاه تصفیه آب :

فشار آب ورودی در ورودی و خروجی فیلتر میکرونی به ثبت میرسد.

تفاوت فشار میان ورودی و خروجی فیلترهای میکرونی میتواند نشانه ای باشد از گرفتگی آنها.

 

د: کنترل کردن درجه دمای َآب:

ئمای حرارت مسئله بسیار مهمی در به کار آمدن دستگاه تصفیه آب میباشد.

 

PH  آب قبل از دستگاه : ph ر: آب خام ورودی به دستگاه تصفیه آب نکته خیلی مهمی در عملکرد قابل قبول و خوشایند دستگاه میباشد .

تنظیم اندازه ph  آب ورودی و تحت نظر داشتن متداول آن جهت پیشگیری از ایجاد رسوب روی سطح ممبران یک عملکرد مهم به حساب می آید.  اکثرا دستگاه های تصفیه آب فقط در یک حدود ph  مخصوص توانایی برای انجام کار  دارند و غیر از این غالب محدود ممبران ها در خطر ایجاد رسوب و اوت شدن قرار میگیرند.

 

ز:  برای مشخص کردن اندازه کارکرد دقیق دستگاه تصفه آب و زیر نظر داشتن تایم تعمیرات دوره ای و به دست اوردن مقدار زمانی که دستگاه تصفیه آب در دوره چک  مهم است.

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری
 
بازخوانی

 

اخبار مرتبط