اخبارمواد گیاهی ضد رسوب – مواد مصرفی دستگاه تصفیه آب صنعتی – شرکت آتیه انرژی

مواد گیاهی ضد رسوب – مواد مصرفی دستگاه تصفیه آب صنعتی – شرکت آتیه انرژی

479تعداد نمایش:
1396/12/08تاریخ:

جهت مشاوره و خرید مواد گیاهی ضد رسوب این شرکت یا مواد مصرفی دستگاه تصفیه آب صنعتی با کارشناس های این شرکت تماس بگیرید

 

02188420878

 

این شرکت درزمینه خدمات مهندسی تصفیه آب بهینه سازی دیگ بخاروبرج خنک کننده  و انواع فیلتراسیون از جمله فیلتر شنی و فیلتر کربنی و فیلترهای کارتریج وسختی گیر رزینی وسختی گیر  الکترومغناطیسی و سختی گیر التراسونیک   درظرفیت های مختلف تاسیس گردید.

این شرکت فعالیت وسیع خودرا باهدف به صنعت کشوروتوسعه فرهنگ کشور وتوسعه فرهنگ ودانش شیمی آب وبهینه سازی مصرف آب جلوگیری از آلودگی آب درصنایع مختلف به همراه بهره گیری بهینه ازمنبع آب به کارگیری بهینه شیوه های مدرن تصفیه آب صنعتی  وبالا بردن راندمان تولیدبخاروبرودت با استفاده از آخرین فن آوری ها توسط عده ای ازمهندسین وفعالان وپژوهشگران عرصه صنعت تا به امروز ادامه داده است وبرای اولین بار درسطح آسیا موفق به سنتز وفرموله کردن مواد رسوبزدا ضدرسوب وخوردگی جلبک وخزه برپایه موادگیاهی برای تاسیسات حرارتی وبرودتی بانام تجاری گروه موادگیاهی شده است.

تمام مواد گیاهی انحصاری بوده است وازلحاظ میزان مصرف نسبت به نمونه های شیمیایی خارجی 25درصدونسبت به نمونه های شیمیایی داخلی 70درصد کمتر اما با کارایی بیشتری عمل می کند.مواد گیاهی ضد رسوب این شرکت که انحصارا در اختیار این شرکت می باشد اختراعش

 

هم اکنون بیش از400 واحدتحقیقاتی وعلمی و صنعتی معتبر در داخل کشور از مواد گیاهی وانحصاری این گروه گیاهی به همراه خدمات بهره مند می شوند.

شرکت آتیه انرژی تلاش بنابر مسئولیتی که براساس پروانه خدمات مهندسی اخذشده از وزارت صنایع ومعادن برعهده دارد ونیز وزارتخانه مذکور این شرکت را ملزم به ارائه حداقل 4نمونه حسن انجام کار درزمینه فعالیت شرکت نموده است که درصورت عدم ارائه حسن انجام کارمنجر به لغو پروانه خواهدشدبه همین دلیل کیفیت تولیدوخدمات به همراه رضایت مصرف کنندگان سرلوحه شرکت آتیه انرژی تلاش است.

شرکت آتیه انرژی تلاش ضمن رعایت کیفیت درامر فرهنگ سازی وآموزش نگهداری وتعمیرات تاسیسات حرارتی وبرودتی وتصفیه آب گام های بزرگ وموثری را تاکنون دراین زمینه برداشته است به طوریکه بیش از 1200نفر کارشناس وتکنسین را برای اکثر واحدهای تولیدی وصنعتی به همراه تقدیرنامه تاکنون آموزش داده است

 

فعالیت های شرکت در زمینه تامین مواد گیاهی در صنعت و در زمینه مواد مصرفی دستگاه تصفیه آب صنعتی   :

رسوبزدای گیاهی( مواد گیاهی ضد رسوب ) جهت پیشگیری از ایجاد رسوب و حذف رسوبات پیشین

مواد گیاهی ضد خوردگی ذر فلزات

آنتی اسکالانت ، متابی سولفیت سدیم ، کلر و..


مواد گیاهی ضد رسوب  ،مواد مصرفی دستگاه تصفیه آب صنعتی


نویسنده: جواد زین الدینی
نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری
 
بازخوانی

 

اخبار مرتبط