اخبارصرفه جویی در مصرف آب کشاورزی – کشت نهال با سوپرجاذب کشاورزی – شرکت آتیه انرژی

صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی – کشت نهال با سوپرجاذب کشاورزی – شرکت آتیه انرژی

611تعداد نمایش:
1396/12/22تاریخ:

در زمینه صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی باید گفت ، امروزه درسراسردنیا باتوجه به کمبود آب که نوعی مشکل بزرگ درکشاورزی محسوب می شودد دانشمندان ومحققان برای صرفه جویی در مصرف بی رویه ، کشت نهال با سوپرجاذب کشاورزی را توصیه می کنند

یکی ازموارد قابل  توجه در بخش کشاورزی استفاده ازآب می باشد که در بخش زراعت وکاشت نهال و درختکاری ویا گلخانه ها آب باید به اندازه کافی تامین گردد.باتوجه به کمبود منابع آب باید از مصرف آب به طور صحیح ومورد نیاز مخصوصا درمناطق خشک که بارندگی کم صورت می گیرد استفاده کرد.در گلخانه ها به علت پایین آمدن دما ویا تبخیر آب ودر صورت عملکرد غیرصحیح کشاورزمقدار زیادی آب اسراف می گردد

برای همین باید کشاورزان کارهایی را برای صرفه جویی درمصرف آب انجام دهند.امروزه درصنعت کشاورزی از هیدروژل ویا سوپرجاذب کشاورزی برای به حداقل رساندن تعداد دفعات آبیاری استفاده می کنند

برای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی این ماده با خاک مخلوط می شود وتا چهارصدبرابر حجم خودآب را ذخیره می کنندوکنار ریشه گیاه ویا نهال قرار می گیردوکمک میکندآب همیشه کنار ریشه قرار بگیرد واز اتلاف آن جلوگیری کند.برخی از محققان ایرانی آزمایش هایی برروی سوپرجاذب درصنعت گلخانه ای برروی خیار انجام داده اند.اگر به میزان کافی ومورد نیاز به محصولات گلخانه ای آب نرسد رشدمحصول پایین آمده وبرروی کیفیت آن تاثیرمنفی می گذارد.زمانی که از سوپرجاذب استفاده شد تاثیر زیادی در رشد خیار درفاصله زمانی کمتر بوجودآمد زیرا ماده سوپرجاذب آب را درخودذخیره می کند وکنارریشه نگهداری می کند وبه مرور زمان گیاه آب خودرا از سوپرجاذب تزریق می کند درنتیجه کیفیت ورشد افزایش پیدا می کندومیزان باردهی محصول بیشتر می گردد.


صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی ، کشت نهال با سوپرجاذب کشاورزی

برای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی به طور کلی می توان گفت هیدروژل یا همان سوپرجاذب ها موادی اصلاح کننده هستند که قادر به توانایی جذب بالای آب به صورت بسیار سریع وسرعت بالامثل آب انبارهایی عمل می کنندکه درموقع احتیاج آب را به ریشه گیاه می رساندکه علاوه بر ذخیره آب می توانند مواد معدنی خاک را در خودذخیره نمایند.

در کشت نهال با سوپرجاذب کشاورزی فواید زیادی وجود دارد که مهمترین آنها این است که مصرف آب کاهش پیدا می کند ضمن اینکه تلفات نهالکاری پایین می آید و قطعا در کشت نهال با سوپرجاذب کشاورزی شاهد آن خواهیم بود بر روی کیفیت و کمیت محصول تاثیر می گزارد

 

امروزه در دنیا دربخش های زراعت همچون گندم کاری وکاشت نهال  ودرختکاری از این ماده استفاده میشودکه کمک قابل توجهی به تمامی کشاورزان می کندبه همین دلیل درچندسال اخیر استقبال زیادی ازسوپرجاذب توسط کشاورزان ایرانی شده است.

شرکت آتیه انرژی تلاش ارائه دهنده سوپرجاذب  کشاورزی اروپایی باکیفیت ودرجه یک که دارای سوابق کاری خوب دربخش های دولتی وخصوصی می باشد.برای استفاده از مقدارمصرف سوپرجاذب  دربخش های مختلف کشاورزی ازکارشناسان این شرکت به عنوان مشاوره می توان تماس حاصل نمود.بسته بندی سوپرجاذب در کیسه های 25کیلویی می باشد وبرای انجام تست نمونه به مشتریان ارسال می گردد.

از دیگر فعالیت های شرکت ارائه دستگاه تصفیه آب صنعتی و مواد مصرفی آن شامل آنتی اسکالانت و ... می باشد


کشت نهال با سوپرجاذب

نویسنده: جواد زین الدینی
نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری
 
بازخوانی

 

اخبار مرتبط