اخبار دانه گیر تصفیه خانه فاضلاب

دانه گیر تصفیه خانه فاضلاب

1,346تعداد نمایش:
1397/05/08تاریخ:

جداسازی دانه ها با استفاده از محفظه دانه گیر تصفیه خانه فاضلاب  یا جداسازی لجن به کمک نیروزی گریز از مرکز انجام میشود. محفظه دانه گیری برای جدا کردن دانه های مانند شن ، سنگریزه و سایر جامدات سنگین که سرعت ته نشینی یا وزن مخصوص آنها بسیار بیشتر از جامدات آلی فساد پذیر موجود در فاضلاب است به کار میرود. مشخصه های مواد دانه ای و طراحی محفظه دانه گیری در تصفیه فاضلاب در مبحث بعد شرح داده میشود.

مشخصه های مواد دانه ای در دانه گیر تصفیه خانه فاضلاب

مواد دانه ای از ماسه ، سنگریزه و سایر مواد سنگین وزنی که وزن مخصوص با سرعت ته نشینی آنها خیلی بیشتر از جامدات آلی فساد پذیر است تشکیل میشود. همچنین پوسته تخم مرغ، قطعات استخوان، هسته میوه ها ، خرده های قهوه و ذرات آلی درشت مانند ضایعات غذایی در زمره مواد دانه ای اند. به طور کلی موادی که تحت عنوان دانه از فاضلاب جدا میشوند عمدتا فساد ناپذیر و نسبتا خشک اند. با این حال ممکن است ترکیب مواد دانه ای بسیار متغیر باشد و مقدار آب موجود در آن از 13 تا 65 درصد و محتوای مواد فرار آن از 1 تا 56 درصد تغیر کند. وزن مخصوص ذرات پاکیزه مواد فساد ناپذیر به 7/2 می رسد، ولی در صورت چسبیدن مقدار قابل توجهی ماده آلی در دانه های جدا شده وجود دارد. وزن مخصوص دانه ها تا حد 3/1 کاهش می یابد. معمولا چگالی کپه ای مواد دانه ای، برابر 1600kg/m در نظر گرفته میشود. غالبا مقدار قابل توجهی ماده آلی در دانه های جدا شده وجود دارد. در صورت عدم انتقال به موقع دانه های جدا شده از فاضلاب این مواد آلی به سرعت دچار گندیدگی میشوند. دانه های درشت تر از 65 مش بیشترین مشکلات را در قسمت های پایین دست تصفیه خانه به وجود می آورند. توزیع واقعی اندازه دانه های جدا شده از فاضلاب به تفاوت مشخصه های سیستم جمع آوری و بازده جمع آوری دانه ها بستگی دارد. عموما اغلب ذرات دانه ای روی الک باقی میماند.ولی ممکن است ذرات دانه ای بسیار ریزتر نیز در فاضلاب موجود باشند. در بخش جنوب شرقی ایالات متحده که نوعی ماسه ریز بنام ماسه شکری در مواد دانه ای فاضلاب وجود دارد، کمتر از 60 درصد دانه های فاضلاب یک شهر با الک 100 مش از فاضلاب جدا شد. محفظه دانه گیری: محفظه های دانه گیری برای حفاظت دستگاه های متحرک در برابر سایدگی و فرسودگی زودرس- کاهش تشکیل رسوبات سنگین در خطوط لوله، کانالها و مجراها- کاهش دفعات پاکسازی هاضمها به سبب تجمع بیش از حد مواد دانه ای ساخته میشوند. جداسازی مواد دانه ای قبل از دستگاه های گریز از مرکز، مبادله کنهای گرما و تلمبه های دیافراگمی پرفشار ضرورت دارد. محفظه دانه گیری در دانه گیر تصفیه خانه فاضلاب معمولا بعد از آشغالگیر میله ای و قبل از مخزن ته نشینی اولیه مستقر میشود. در برخی تصفی خانه ها محفظه دانه گیر را قبل از آشغالگیر قرار میدهند. عموما استقرار تاسیسات آشغالگیر قبل از محفظه دانه گیر بهره برداری و نگهداری سیستم دانه گیری ساده تر میکند. استقرار محفظه دانه گیر قبل از تلمبه های  تصفیه فاضلاب پرهزینه است زیرا باید در عمق مستقر شود بنا بر این تلبمه کردن فاضلاب حاوی دانه ها به درون محفظه دانه گیری که در موقعیت مناسب خود و پیش از واحد های تصفیه قرار گرفته استف اقتصادی تر به نظر میرسد. باید توجه داشت که در این صورت نیاز به تعمیر و نگهداری تلمبه شدید تر خواهد شد.

محفظه های دانه گیری دانه گیر تصفیه خانه  فاضلاب به 3 نوع کلی تقسیم بندی میشود

سیستم دانه گیری با جریان افقی

دانه گیری با هوادهی و سیستم دانه گیری گردابی. در دانه گیر جریان افقی جریان فاضلاب به حالت افقی از درون محفظه هواگیری میگذرد و سرعت راست خط جریان با ابعاد محفظه، دریچه های مخصوص توزیع فاضلاب ورودی و استفاده از مقاطع سر ریز خاص در سر خروجی محفظه کنترل میشود. سیستم دانه گیری به کمک هوادهی از یک مخزن هوادهی با جریان مارپیجی تشکیل میشود.

سیستم دانه گیری گردابی

از یک مخزن استوانه ای تشکیل میشود که فاضلاب به سرعت مماسی به درون آن وارد میشود و به صورت گردابی جریان میابد. نیروهای گریز از مرکز و ثقلی دانه هار را از فاضلاب جدا میکنند.معمولا محفظه های دانه گیری بر جداسازی ذرات دارای وزن مخصوص 65/2 و فاضلابی با دمای 15/5 c مبتنی است. ولی تحلیل داده های جداسازی مواد دانه ای نشان میدهد که وزن مخصوص از3/1 تا 7/2 متغیر است. شرکت آتیه انرژی در زمینه تصفیه فاضلاب و تصفیه پساب های بهداشتی ، شیمیایی و صنعتی فعالیت می کند و تاکنون پروژه های موفقی در سراسر کشور اجرا نموده است تلفن کارشناسی و مشاوره : 02188420878
دانه-گیر-تصفیه-خانه-فاضلاب

نام
ایمیل
عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری
 
بازخوانی

 

اخبار مرتبط